Raisons en norvégien

DET ER VIKTIG Å LÆRE FLERE FREMMEDSPRÅK!

Fremmedspråk åpner dører mot andre kulturer.
Når du lærer et nytt fremmedspråk, lærer du samtidig å se verden med nye øyne.
Den som lærer flere språk, blir mer oppmerksom på sin egen identitet.
Det er en yrkesmessig fordel å ha lært flere språk. Og en personlig berikelse. Det lønner seg å lære fremmedspråk mens man er ung
Den som lærer seg et fremmedspråk nummer to eller tre, kan lettere skape forståelse på tvers av grensene, og på den måten bidra til å skape en bedre verden.
Å lære fremmedspråk er fredsarbeid!
Hvorfor lære fransk?

Fransk er ikke vanskeligere å lære enn andre fremmedspråk.
Du har allerede lært engelsk. Å lære fransk kan gjøre deg bedre i engelsk.
Og siden nesten halvparten av ordforrådet i engelsk kommer fra fransk og latin, kan du allerede mange franske ord. Eksempel: Parfum, sport, musique, parlement, théâtre, information, collection, université, littérature, restaurant, danse, couleur, liberté. Forsøk å finne andre franske ord, og engelske ord som slutter på –tion, –sion, -té! Hvorfor likner fransk og engelsk på hverandre? Det skyldes at hertug Vilhelm av Normandie erobret England i 1066. I nesten 300 år snakket det engelske aristokratiet fransk, og dermed kom mange franske ord inn i engelsk.
Hvis du har lært fransk, vil det være lettere å lære både spansk, italiensk og portugisisk, ja, også rumensk, for disse språkene akkurat som fransk er utviklet fra latin.
Kan du fransk, kan du oppleve på originalspråket det aller beste av fransk litteratur, film og sang, men også tegneserier som Astérix og Tintin.
Lærer du fransk, har du bedre muligheter til å få en interessant jobb, – i Norge, i Frankrike eller i andre land der de snakker fransk.
Fransk og engelsk er de eneste språkene som tales i flere land på alle verdens fem kontinenter.
Hvor mange har fransk som morsmål? I FRANKRIKE: 65 millioner. BELGIA: 4 millioner. SVEITS: 2 millioner. LUXEMBOURG: ca. 500.000. Til sammen i EUROPA: Over 70 millioner. CANADA: 9,5 millioner. Til sammen for morsmål og offisielt språk: ca. 115 millioner. (Andre regnemåter har gitt som resultat 175, ja, til og med 200 millioner.)
I Afrika er fransk offisielt språk i 20 land. Dessuten er fransk undervisningsspråk og andrespråk i Marokko, Algerie og Tunisia.- I Canada er det særlig i staten Québec at de snakker fransk. –
I ASIA og på Stillehavsøyene  finner vi de ca 2 millioner fransktalende i følgende land: Vietnam, Madagaskar, Mauritius, Seychellene, Comores-øyene.
I de fleste land i Europa, ja til og med i hele verden, er fransk – etter engelsk – det mest underviste fremmedspråket. Hvor mange lærer fransk som offisielt språk? I AFRIKA: ca. 33 millioner. ANTILLENE og USA: ca 1 million. Hvor mange er det som lærer fransk i verden? I følge den internasjonale frankofoni-organisasjonen OIF er det  nesten 90 millioner som lærer seg fransk i verden.
Etter engelsk er fransk det mest brukte språket i internasjonale organisasjoner, som for eksempel i FN, EU, NATO…
Frankrike er det mest besøkte landet i verden.  Hvorfor er det slik? Er det fordi alle finner noe spennende og interessant i Frankrike, enten man er interessert i den varierte naturen, i alle de fine bygningene eller i den gode maten?
Frankrike er en leder innen teknologi og forskning. Landet er drivkraften bak store europeiske prosjekter, bl.a. innen luft- og romfart. Det er en viktig samarbeidspartner for Norge innen olje og gass.